Welkom bij De Zandloper - communicatietraining, burnout preventie, teambuilding, coaching en persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke Ontwikkeling

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen (werk)leven is belangrijk. Het betekent dat je de dingen zelf oppakt die daarvoor nodig zijn en niet verwacht dat anderen dat voor je doen. Je ervaart hoe je je als mens sterk kunt maken in werk. Je kunt keuzes maken die bij je passen. Aandacht hebben voor datgene wat je energie geeft. Je relatie met anderen onderzoeken. Dat geeft richting, diepgang en kleur aan je werkleven. Persoonlijke ontwikkeling is steeds een stapje dieper komen in plaats van een stapje hoger.

Voor meer informatie over training of begeleiding bij Persoonlijke Ontwikkeling
kunt u contact opnemen door middel van het contactformulier of bellen naar
078 – 880 11 87.

Kernvragen
• Hoe haal ik het optimale uit mijzelf?
• Hoe kan ik effectiever omgaan met werkdruk?
• Waar liggen mij sterke en minder sterke competenties?
• Hoe kom ik meer in contact met mezelf en met de ander?

Insights Discovery profiel
Het Discovery Profiel is een persoonlijk verslag dat als instrument dient voor zowel individuele ontwikkeling als teamontwikkeling. Tevens biedt het profiel handvaten voor de verbetering van de effectiviteit, op zowel persoonlijk als op professioneel niveau. Aan de hand van dit profiel leert men de eigen persoonlijkheid beter begrijpen, de persoonlijkheidstypen van anderen herkennen en zich af te stemmen op de communicatiebehoeften van de ander. Het Discovery profiel wordt tevens gebruikt voor ondersteuning bij leiderschapsontwikkeling, inzicht in verkoopstijlen, cultuurverandering, conflictmanagement, coaching en counseling.

Boekenplankje
Spencer Johnson, Kenneth Blanchard
“Wie heeft mijn kaas gepikt”

Alice Miller
‘Het drama van het begaafde kind’

Connie Zweig/Steve Wolf
‘Omgaan met je schaduw’

Laura Day
‘Durf te vertrouwen op je gevoel’

Byron Katie
‘Vier vragen die je leven veranderen’

Karen M. Hamaker – Zondag
‘Jungs psychologische typen in de praktijk’